Chuyên đề: "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh"

        Cùng với các cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,  trong năm học 2008-2009 này,  nhà trường xác định việc “Rèn kỹ năng sống cho học sinh” làm nhiệm v ụ trọng tâm.

Chuyªn ®Ò “Gi¸o dôc kü n¨ng sèng cho häc sinh THCS”

Ngày 22-7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013.

Cùng với các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Phong trào này gồm 5 nội dung, đó là:

-Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn;

-Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập;

-Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh;

-Tổ chức các hoạt động tập thể, vui tươi, lành mạnh;

-Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

Tuy bắt đầu từ năm học 2008 – 2009 này mới phát động cuộc thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhưng đây không phải là điều quá mới mẻ. Nói như vậy là bởi vì, khoảng vài năm trở lại đây, cùng với việc đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, Bộ GD-ĐT đã nhấn mạnh đến việc yêu cầu học sinh phát huy tính chủ động, tham gia trong các hoạt động giảng dạy của giáo viên. Vì thế, phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” thực ra là sự phát triển một hoạt động đã triển khai từ trước đó ở mỗi trường học. Trong năm học này nhà trường xác định việc “Rèn kỹ năng sống cho học sinh” làm nhiệm vụ trọng tâm. Ngày 7 tháng 11 năm 2008 nhà trường đã tổ chức chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS” cho toàn thể giáo viên. Tới dự chuyên đề có đồng chí Tăng Thị Hoa – Thanh tra chính, Bộ GD&ĐT, đồng chí Lê Thị Kim Dung – Tiến sĩ, Bác sĩ, vụ Học sinh – Sinh viên, Bộ GD&ĐT đồng thời là giảng viên chính cho lớp học. 
                                                                                                  Ngày 6/12/2008
                                                                              Hiệu trưởng – Nguyễn Thị Mai Lan

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác