Nội dung ôn tập học kỳ 2 (2010-2011)

Để hướng dẫn học sinh và phụ huynh học sinh chủ động ôn tập kiểm tra học kỳ 2, các tổ chuyên môn đưa ra những câu hỏi và nội dung ôn tập sát với chương trình học của các em để các em đạt kết quả tốt nhất.

de cuong on tap ki 2 toan 9

De cuong on tap HK II Toan 8

de cuong on tap ki 2 toan 7

de cuong on tap ki 2 toan 6

de cuong on tap li 6 ki 2

de cuong on tap li 7 ki 2

de cuong on tap li 8 ki 2

de cuong on tap li 9 ki 2

noi dung on tap van 6

On tap N.van 7 HKII

Nd ontap van 8 ky 2

ON TAP van 9 KI II

on tap Hoa 8,9 kì II

De cuong cong nghe 6 ki 2

de cuong on tap cong nghe 8 ki 2

de cuong no tap cong nghe 9 ki 2

Noi dung on tap Dia ly 6+8

noi dung on tap kiem tra dia 7, 9 ki I(2010- 2011)

cau hoi on tap sinh 6

câu hỏi ôn tập HK II sinh 9

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác