Danh sách đội tuyển thi học sinh giỏi cấp Quận năm học 2011-2012

Danh sách học sinh đăng ký dự thi
STT Họ tên Lớp Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Môn thi
1 Bùi Thu Trang 9E Nữ 25/10/1997 Hà Nội Địa
2 Hà Phương 9G Nữ 30/08/1997 Hà Nội Địa
3 Đỗ Bảo Khánh 9E Nam 3/8/1997 Hà Nội Địa
4 Nguyễn Đăng Quang 9B Nữ 13/10/1997 Hà Nội Địa
5 Ngô Hà Linh Trang 9I Nữ 22/04/1997 Hà Nội Địa
6 Bùi Phương Anh 9E Nữ 20/10/1997 Hà Nội Địa
7 Vũ Thanh Tú 9E Nữ 15/08/1997 Hà Nội Địa
8 Nguyễn Đức Linh 9B Nam 12/8/1997 Hà Nội Địa
9 Phạm Thị Mỹ Dung 9E Nữ 30/8/1997 Hà Nội Địa
10 Nghiêm Thu Trang 9B Nữ 8/1/1997 Hà Nội Sử
11 Nguyễn Duy Khánh 9I Nam 13/04/1997 Hải Dương Sử
12 Đặng Anh Đào 9I Nữ 21/01/1997 Hà Nội Sử
13 Nguyễn Lê Huyền Trang 9I Nữ 16/07/1997 Hà Nội Sử
14 Nguyễn Thị Thương 9I Nữ 20/08/1997 Hà Nội Sử
15 Đỗ Ngọc Anh Thư 9I Nữ 12/8/1997 Hà Nội Sử
16 Nguyễn Mạnh Tuấn 9H Nam 16/07/1997 Thanh Hoá Sử
17 Cao Xuân Khánh 9I Nam 20/09/1997 Hà Nội Sử
18 Nguyễn Phương Nhi 9K 8/4/1997 Thái Nguyên Sử
19 Vũ Minh Dũng 9I Nam 16/12/1997 Hà Nội Sử
20 Phan Minh Tú An 9G Nữ 23/06/1997 Hà Nội Anh
21 Nguyễn Quỳnh Chi 9E Nữ 25/12/1997 Hà Nội Anh
22 Mai Thu Trang 9E Nữ 1/1/1997 Hà Nội Anh
23 Hồ Thu Trang 9E Nữ 9/2/1997 Hà Nội Anh
24 Trần Thị Minh Phương 9E Nữ 8/11/1997 Hà Nội Anh
25 Trần Ngọc Yến Nhi 9E Nữ 20/03/1997 Hà Nội Anh
26 Nguyễn Sỹ Khang 9E Nam 25/10/1997 Hà Nội Anh
27 Ngô Vi Hoa 9E Nữ 19/03/1997 Hà Nội Anh
28 Tạ Anh Hiếu 9G Nam 6/12/1997 Hà Nội Anh
29 Nguyễn Việt Quỳnh Vân 9E Nữ 6/5/1997 Hà Nội Anh
30 Vũ  Anh Thư 9G Nữ 26/10/1997 Hà Nội Anh
31 Phan Ngọc Hà 9E Nữ 13/12/1997 Hà Nội Anh
32 Nguyễn Trần Hoàng Anh 9G Nam 21/04/1997 Hà Nội Anh
33 Bùi Phương Anh 9G Nữ 29/08/1997 Hà Nội Anh
34 Lê Thu Trà 9H Nữ 2/1/1997 Hà Nội Anh
35 Nguyễn Hải Ly 9H Nữ 23/07/1997 Hà Nội Anh
36 Nguyễn Thanh Hồng 9G Nữ 18/02/1997 Hà Nội Anh
37 Nguyễn Thành Long 9G Nam 22/01/1997 Hà Nội Anh
38 Nguyễn Thuỳ Linh 9G Nữ 3/12/1997 Hà Nội Anh
39 Trần Thu Hương 9G Nữ 16/10/1997 Hà Nội Anh
40 Nguyễn Nhật Mai 9H Nữ 21/07/1997 Hà Nội Anh
41 Nguyễn Khánh Linh 9E Nữ 19/04/1997 Hà Nội Anh
42 Nguyễn Thế Thành 9H Nam 18/07/1997 Hà Nội Toán
43 Lại Thái Huy 9H Nam 31/05/1997 Hà Nội Toán
44 Hồ sỹ Trọng Kiên 9H Nam 19/04/1997 Hà Nội Toán
45 Nguyễn Minh Đức 9I Nam 14/02/1997 Hà Nội Toán
46 Lê Phi Long 9H Nam 6/2/1997 Hà Nội Toán
47 Phan An Thái 9I Nam 4/8/1997 Hà Nội Toán
48 Đỗ Nguyễn Bảo Lộc 9H Nam 11/3/1997 Hà Nội Toán
49 Nguyễn Tài Anh 9H Nam 10/5/1997 Hà Nội Toán
50 Vũ Việt Anh 9H Nam 18/01/1997 Hà Nội Toán
51 Trần Hồng Vân 9H Nữ 26/03/1997 Hà Nội Toán
52 Cao Sơn 9I Nam 28/01/1997 Hà Nội Toán
53 Hồ Thái An 9H Nam 17/08/1997 Hà Nội Toán
54 Nguyễn Minh Đức 9H Nam 19/10/1997 Hà Nội Toán
55 Phạm Duy Hiếu 9H Nam 19/02/1997 Hà Nội Toán
56 Đỗ Thanh Phương 9H Nam 25/10/1997 Hà Nội Toán
57 Nguyễn Phan Thành Nam 9H Nam 28/10/1997 Hà Nội Toán
58 Trần Hải Nam 9H Nam 15/01/1997 Hà Nội Toán
59 Vũ Hồng Trang 9I Nữ 30/05/1997 Hà Nội GDCD
60 Vũ Thùy Trang 9C Nữ 22/06/1997 Hà Nội GDCD
61 Lê Thị Phượng 9A Nữ 30/10/1997 Hà Nội GDCD
62 Nguyễn Quỳnh Trang 9C Nữ 3/4/1997 Hà Nội GDCD
63 Nguyễn Anh Quân 9I Nam 18/10/1997 Hà Nội GDCD
64 Hoàng Lệ Quyên 9G Nữ 23/03/1997 Quảng Ninh GDCD
65 Nguyễn Phan Hoàng Anh 9C Nữ 21/01/1997 Hà Nội GDCD
66 Tô Khánh Huyền 9G Nữ 26/09/1997 Phú Thọ GDCD
67 Trịnh Ngọc Thúy 9B Nữ 9/9/1997 Hà Nội GDCD
68 Lê Thị Quế Anh 9B Nữ 5/4/1997 Hà Nội GDCD
69 Nguyễn Hồng Nhung 9K Nữ 3/12/1997 Hà Nội Văn
70 Kim Huyền Trang 9H Nữ 5/7/1997 Hà Nội Văn
71 Vũ Đình Hoàng 9K Nam 6/9/1997 Hà Nội Văn
72 Ngô Thu Hà 9G Nữ 24/12/1997 Hà Nội Văn
73 Mai Hương Ly 9K Nữ 7/1/1997 Hà Nội Văn
74 Xà Quế Anh 9E Nữ 19/02/1997 Hà Nội Văn
75 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 9K Nữ 2/4/1997 Hà Nội Văn
76 Nguyễn Hà Vy 9E Nữ 10/4/1997 Hà Nội Văn
77 Ngô Thúy Linh 9H Nữ 11/2/1997 Hà Nội Văn
78 Nguyễn Phương Giang 9E Nữ 2/3/1997 Hà Nội Văn
79 Trần Phạm Khánh Linh 9D Nữ 14/07/1997 Bắc Giang Văn
80 Trần Vương Hào 9D Nam 7/2/1997 Hà Nội Pháp
81 Đàm Hà Vy 9D Nữ 10/6/1997 Hà Nội Pháp
82 Phan Thị Minh Thảo 9D Nữ 3/3/1997 Hà Nội Pháp
83 Nguyễn Minh Ngân 9D Nữ 28/10/1997 Hà Nội Pháp
84 Ngô Mai Anh 9D Nữ 18/03/1997 Hà Nội Pháp
85 Chu Ân Lai 9D Nam 25/09/1997 Hà Nội Pháp
86 Nguyễn Hữu Khôi Nguyên 9D Nam 21/01/1997 Hà Nội Pháp
87 Nguyễn Vũ Tuấn Minh 9D Nam 3/2/1997 Hà Nội Pháp
88 Lý Hà Chi 9D Nữ 18/07/1997 Hà Nội Pháp
89 Trịnh Tuấn Hoàng 9D Nam 1/9/1997 Hà Nội Pháp
90 Lê Kim Ngân 9D Nữ 14/01/1997 Hà Nội Pháp
91 Hoàng Minh Hiếu 9D Nam 30/05/1997 Hà Nội Pháp
92 Nguyễn Ngọc Diệp 9D Nữ 28/10/1997 Hà Nội Pháp
93 Lê Bách Phương Nhi 9D Nữ 11/4/1997 CHLB Đức Pháp
94 Mai Sỹ Hoàng 9E Nam 5/7/1997 Hà Nội
95 Phạm Duy Dương 9H Nam 25/01/1997 Hà Nội
96 Ngô Việt Phương 9E Nam 23/03/1997 Hà Nội
97 Lê Trung Hiếu 9I Nam 1/3/1997 Bắc Giang
98 Nguyễn Hồng Quân 9K Nam 13/02/1997 Hà Nội
99 Nguyễn Đức Huy 9C Nam 3/4/1997 Hà Nội
100 Hoàng Phương Anh 9H Nữ 13/05/1997 Hà Nội
101 Hoàng Minh Quốc 9H Nam 22/02/1997 Hà Nội
102 Phạm Khánh Sơn 9G Nam 20/03/1997 Nghệ An
103 Trương Quang Anh 9I Nam 15/02/1997 Hà Nội
104 Lê Quốc Việt 9H Nam 8/2/1997 Hà Nội
105 Đỗ Thanh Bình 9K Nam 24/12/1997 Hà Nội
106 Nguyễn Thị Mỹ Linh 9H Nữ 17/02/1997 Hà Nội
107 Vũ Nhật Anh 9H Nam 7/8/1997 Hà Nội
108 Phạm Thùy Trang 9I Nữ 25/11/1997 Hà Nội
109 Lê Đức Thắng 9H Nam 11/11/1997 Hải Phòng Hoá
110 Lê Anh Minh 9H Nam 20/07/1997 Hà Nội Hoá
111 Trịnh Thu Hương 9H Nữ 11/2/1997 Hà Nội Hoá
112 Lê Việt Anh 9H Nam 7/10/1997 Hà Nội Hoá
113 Chu Thảo Vân 9H Nữ 31/08/1997 Hà Nội Hoá
114 Đỗ Mai Anh 9H Nữ 11/7/1997 Hà Nội Hoá
115 Trịnh Đình Long 9G Nam 19/09/1997 Hà Nội Hoá
116 Nguyễn Phúc Minh Sơn 9H Nam 14/11/1997 Hà Nội Hoá
117 Nguyễn Đức Cường 9H Nam 17/11/1997 Hà Nội Hoá
118 Trần Mạnh Duy 9H Nam 15/02/1997 Hà Nội Hoá
119 Nguyễn Đỗ Quang Huy 9E Nam 26/07/1997 Hà Nội Hoá
120 Nguyễn Đức Quân 9K Nam 10/10/1997 Hà Nội Hoá
121 Hoàng Thế Hữu 9H Nam 1/9/1997 Hà Nội Hoá
122 Nguyễn Cẩm Tú 9H Nữ 12/7/1997 Hà Nội Hoá
123 Phạm Hoàng Linh 9C Nam 11/5/1997 Hà Nội Sinh
124 Nguyễn Đức Tường 9B Nam 29/07/1997 Hà Nội Sinh
125 Hà Mỹ Linh 9C Nữ 22/04/1997 Thái Nguyên Sinh
126 Nguyễn Huyền Thương 9C Nữ 7/3/1997 Hà Nội Sinh
127 Nguyễn Anh Minh 9I Nam 31/10/1997 Hà Nội Sinh
128 Mai Thu Trang 9I Nữ 16/05/1997 Hà Nội Sinh
129 Phạm Quỳnh Anh 9K Nữ 13/05/1997 Hà Nội Sinh
130 Phạm Thùy Trang 9A Nữ 24/01/1997 Hà Nội Sinh
131 Đồng Tiểu Linh 8I Nữ 11/2/1998 Hà Nội Tin học
132 Nguyễn Đức Tâm 8I Nam 17/01/1998 Hà Nội Tin học
133 Nghiêm Duy Anh 9G Nam 4/12/1997 Hà Nội Tin học
134 Phan Đức Huy 9K Nam 7/4/1997 Hà Nội Tin học
135 Lê Ngọc Mỹ 9K Nữ 20/01/1997 Hà Nội Tin học
136 Dương Hữu Minh 9K Nam 3/12/1997 Hà Nội Tin học

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác