Hướng dẫn thi HSG lớp 9 cấp quận năm học 2011-2012

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội và kế hoạch nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục – Đào tạo quận Cầu Giấy, phòng GD – ĐT hướng dẫn việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp quận năm học 2011 – 2012 như sau:

I. Các môn thi và thời gian làm bài.

1. Các môn Ngữ văn, Toán: Thời gian làm bài 150 phút.

2. Các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Tin học, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân: thời gian làm bài 120 phút.

II. Các vòng thi.

1. Vòng 1:

a. Mục đích:

- Chọn và tuyên dương học sinh giỏi cấp quận.

- Chọn học sinh tham gia đội dự tuyển để bồi dưỡng, tuyển chọn đội tuyển dự thi cấp thành phố.

b. Số lượng học sinh các trường cử dự thi theo từng môn như sau:

- Các trường THCS: Yên Hoà, Dịch Vọng, Mai Dịch, Nguyễn Siêu mỗi trường cử ít nhất 05 học sinh dự thi / 1 môn học.

- Các trường THCS: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Tất Thành mỗi trường cử ít nhất 03 học sinh dự thi / 1 môn học.

- Các trường THCS: Cầu Giấy, Trung Hoà, Hermann, Lý Thái Tổ, Nam Trung Yên mỗi trường cử ít nhất 02 học sinh dự thi / 1 môn học.

- Trường THCS Lê Quý Đôn:

+ Các môn Toán, Tiếng Anh cử ít nhất 15 học sinh dự thi / 1 môn.

+ Các môn Ngữ văn, Hoá học cử ít nhất 10 học sinh dự thi / 1 môn.

+ Các môn Sinh học, Vật lý, Địa lý, Lịch sử, Tin học, Giáo dục công dân cử ít nhất 05 học sinh dự thi /1 môn.

+ Môn Tiếng Pháp: Cử 20 học sinh.

- Trường THCS  Nghĩa Tân:

+ Các môn Toán, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh cử ít nhất 10 học sinh dự thi/ 1 môn.

+ Các môn Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Tin học, Giáo dục công dân cử ít nhất 05 học sinh dự thi / 1 môn.

- Trường THCS Quốc Tế Việt Nam; Nguyễn Viết Xuân: Tuỳ theo khả năng học sinh có thể tham gia kỳ thi, không bắt buộc số lượng.

          – Trường PTTH Hà Nội -Asterdam : tùy theo điều kiện của trường mỗi môn thi cử tối đa 24 học sinh tham dự, riêng môn Tin học tối đa là 10 em tham dự.

c. Ngày 30/11/2011 (Thứ tư) các trường nộp về Phòng GD-ĐT (người nhận : đ/c Lưu Văn Thông).

+ Đề thi + đáp án thi học sinh giỏi cấp trường (qua email)

+ Danh sách học sinh tham dự kỳ thi (đánh máy trên EXCEL dùng font Times New Roman, cỡ chữ 14) theo mẫu: Văn bản và tệp dữ liệu

(tên tệp là tên trường, VD: HSGLEQUIDON.XLS)

TT Họ  tên Lớp Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Môn thi
1       dd/mm/yyyy    
2            

2. Vòng 2

a. Điều kiện dự thi vòng 2: Các học sinh đạt giải ở vòng 1 được chọn vào đội dự tuyển của quận tham gia ôn tập và thi vòng 2.

b. Đội tuyển dự thi cấp thành phố:

- Sau khi chấm thi vòng 2, Phòng GD – ĐT sẽ tính điểm trung bình của 2 vòng thi, chọn các học sinh có điểm từ cao xuống thấp.

- Mỗi đội tuyển chọn 10 học sinh, riêng môn Tin học chọn 5 học sinh.

          – Trường PTTH Hà Nội -Asterdam: thành lập đội tuyển riêng theo hướng dẫn của Sở GD -ĐT. 

III. Phạm vi kiến thức học sinh cần ôn tập:

1. Vòng 1.

- Môn Toán, Ngoại ngữ: Kiến thức thuộc chương trình lớp 6, lớp 7, lớp 8 và kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần 15 của chương trình lớp 9.

- Môn Ngữ Văn, Lịch sử: Kiến thức thuộc chương trình lớp 8 và kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần 15 của chương trình lớp 9.

- Môn Sinh học: Kiến thức thuộc chương I, II, III, IV, V của lớp 9.

- Môn Địa lý: Sự chuyển động của trái đất (lớp 6), Địa lý tự nhiên Việt Nam (lớp 8) và chương trình từ tuần 1 đến hết tuần 15 của lớp 9.

- Môn Giáo dục công dân: Kiến thức thuộc chương trình học kỳ II lớp 8 và kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần 15 của chương trình lớp 9.

- Môn Hoá học: Kiến thức thuộc chương trình lớp 8 và kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần 15 của chương trình lớp 9.

- Môn Vật lý: Kiến thức thuộc chương trình lớp 7,8 và kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần 15 của chương trình lớp 9.

- Môn Tin học: Kiến thức thuộc chương trình con, Mảng 1 chiều, mảng 2 chiều, kiến thức về File (học sinh làm bài trên máy, in kết quả ra giấy và lưu bài vào đĩa mềm).

2. Vòng 2.

Phòng GD – ĐT sẽ thông báo cho học sinh của từng lớp học.

IV. Tổ chức thi vòng 1:

1. Các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, GDCD.

a. Địa điểm thi: Trường THCS Lê Quý Đôn.

b. Thời gian tập trung học sinh: 7giờ 15 phút ngày 10/12/2011(Thứ bẩy).

2. Môn Tin học:

a. Địa điểm thi: Trường THCS Lê Quý Đôn

b.Thời gian tập trung học sinh: 7 giờ 30 phút ngày 12/12/2011 (Thứ hai).

  Trường THCS  Lê Quý Đôn bố trí và chuẩn bị phòng máy để học sinh dự thi.

V. Kinh phí đóng góp: Các trường ngoài công lập có học sinh dự thi đóng góp kinh phí hỗ trợ Hội đồng thi 15.000 đ/1HS/1 môn. Nộp về Phòng GD-ĐT vào ngày 30/11/2011(người nhận đ/c Lê Huệ Anh).

Phòng GD-ĐT đề nghị Ban giám hiệu các trường triển khai và thực hiện tốt những nội dung trên ./.

Nơi nhận:

-  Đ/c trưởng phòng;

-  Các trường THCS;

-  Tổ giáo vụ THCS;

-  Lưu VT.

    KT. TRƯỞNG PHÒNG

                        PHÓ PHÒNG

                                (Đã ký)

 

 

 

       Phạm Ngọc Anh

 

 

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác