Kết quả thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp quận năm học 2012-2013

TT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Lớp Xếp giải 
1 105128721 Nguyễn Cẩm Nhung  1520 28 phút 27 giây 6 Ba
2 109057011 Trần Thị Phương Thảo  1450 29 phút 59 giây 6 Ba
3 106966016 Nguyễn Mai Anh 1450 30 phút 6 Ba
4 92719871 Nguyễn Phương Linh  1430 24 phút 43 giây 6 KK
5 104274752 Trinh Thiên Phú 1370 28 phút 9 giây 6 KK
6 110132355 Nguyễn Nam Anh  1750 29 phút 38 giây 7 Nhất 
7 110106567 Nguyễn Tiến Thành 1620 30 phút 7 Ba
8 102924444 Nguyễn Minh Châu 1550 30 phút 7 KK
9 110167665 Nguyễn Hà Vy  1540 30 phút 7 KK
10 110167522 Lê Trọng Anh Tiến  1520 30 phút 7 KK
11 110103322 Phạm Thanh Thảo 1530 30 phút 8 Nhì
12 110102326 Trần Ngọc Thảo 1370 30 phút 8 Ba
13 110104594 Đặng Nhật Linh 1360 28 phút 12 giây 8 Ba
14 110104036 Đỗ Thu Trang 1320 30 phút 8 KK
15 110131763 Đỗ Khánh Linh 1690 30 phút 9 Ba
16 110155301 Phạm Vũ Minh Cương  1670 30 phút 9 Ba
17 110160933 Nguyễn Hạnh Nguyên 1640 30 phút 9 Ba
18 110103938 Nguyễn Bích Ngọc  1580 30 phút 9 KK
19 110132825 Võ Hương Dung  1510 30 phút 9 KK

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác