Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2013-2014

- Căn cứ hướng dẫn số 4270/SGD&ĐT-QLT ngày 15/4/2013 của Sở GD-ĐT Hà Nội hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2013-2014.

- Căn cứ kế hoạch số 14/KH-GD ngày 16/5/2013 của phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy về tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2013-2014.

- Căn cứ kết quả điều tra số học sinh có độ tuổi vào lớp 6 trên địa bàn phường Nghĩa Đô đã được UBND phường NghĩaĐô phê duyệt và tình hình CSVC của nhà trường.

Trường THCS Lê Quý Đôn – Quận Cầu Giấy – Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2013- 2014 như sau :

I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ ngày và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của quận.

2. Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 (bao gồm tất cả trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ ).

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp,.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh.

II – QUY ĐỊNH TUYỂN SINH

1. Quy định đối tượng tuyển sinh

- Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh năm 2002

- Những trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định     .

- Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

2. Thời gian tuyển sinh:

- Bắt đầu từ ngày 01/7/2013 đến ngày 15/7/2013 (Không tuyển sinh trước thời gian quy định ).

- Sau ngày 15/7/2013, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao nhà trường sẽ báo cáo phòng GD – ĐT, căn cứ tình hình cụ thể của từng trường phòng GD – ĐT sẽ báo cáo UBND quận duyệt  tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/7/2013 đến ngày 20/7/2013.

3.  Quy định về hồ sơ của học sinh:

+ Đơn xin dự tuyển vào THCS ( theo mẫu đính kèm );

+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp HS bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu ( không cần công chứng ) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, hoặc hồ sơ xác nhận cư trú ổn định tại địa bàn của công an phường.

+ Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

4. Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh:

a. Chỉ tiêu:

+ Số lớp: 9 (1 lớp Tiếng Pháp)

+ Số học sinh: 405.

b. Phương thức: xét tuyển.

c. Địa bàn: Phường Nghĩa Đô.

III – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ chức điều tra số trẻ trên địa bàn, báo cáo UBND phường để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch đã được UBND quận phê duyệt.

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường trên trang web và phương tiện thông tin của UBND Phường, nêu rõ việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ…trước khi tuyển sinh 15 ngày (15/6/2013).

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên trình phòng GD-ĐT để ra Quyết định. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu, học bạ tiểu học ( nếu vào lớp 6 ), nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “ Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”, ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

- Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí nhập học.

- Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội, trong thời gian tuyển sinh, các trường tuyệt đối không được thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường.

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy.

- UBND phường Nghĩa Đô.

- Lưu VP.                                                                                             Nguyễn Thị Mai Lan

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác